ID_CONTENT 69

09/09/2019 - Nieuws

Wat zijn de verschillen tussen een kantoorlease en een commerciële lease?

 

1. Definitie

 

Kantoorhuurovereenkomst

Handelshuurovereenkomst

Een kantoorhuurovereenkomst heeft betrekking op alle activiteiten die geen verband houden met handel, ambachten of industrie, dit wil zeggen een handelsactiviteit die geen detailhandel is of niet toegankelijk is voor het grote publiek.

Een handelshuurovereenkomst heeft betrekking op gebouwen of delen van gebouwen die door de huurder voornamelijk worden gebruikt voor de uitoefening van een detailhandels- of ambachtsactiviteit die in direct contact staat met het publiek.

Voor wie?

Voorbeelden: verkoop uitsluitend aan groothandelaars of op afspraak, enz.

Vrije beroepen onderworpen aan het stelsel van de niet-commerciële opbrengsten: architect, binnenhuisarchitect, arts, tandarts, verpleegkundige, directeur van analyselabo, notaris, boekhouder, meetkundig schatter, advocaat, rijschool-instructeur, verzekeringsexpert, graficus, stedenbouwkundige, technisch adviseur, gerechtsdeurwaarder, accountant, ... maar ook business providers, consultants en andere strategisch adviseurs.

Voor wie?

Voorbeelden: horeca-activiteiten, een bakkerij, een bloemist, een kruidenierszaak, enz.

Vrije beroepen die handelsactiviteiten verrichten: verzekeringsmakelaar, vastgoedagent, vermogensbeheerder ...

 

 

2. Vergelijking

 

 

Kantoorhuurovereenkomst

Handelshuurovereenkomst

Wettelijk statuut

Geen apart wettelijk statuut. Gemeenrechtelijke huurovereenkomst.

Handelshuurovereenkomsten worden geregeld door de wet van 30 april 1951.

Bepalingen

De kantoorhuurovereenkomst wordt geregeld door artikels 1708 tot 1762bis van het Burgerlijk Wetboek. Omdat de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek aanvullend zijn, bestaat er een grote contractuele vrijheid.

De gemene bepalingen in het Burgerlijk Wetboek inzake de huur van vastgoed (artikels 1708 tot 1762bis) zijn ook van toepassing.

Huurder

Natuurlijk persoon of rechtspersoon.

De huurder moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen.3. Specifiek kenmerk van de handelshuurovereenkomst: looptijd en verlenging

 

  • Handelshuurovereenkomsten hebben een minimale looptijd van 9 jaar, een looptijd bedoeld om de huurder te beschermen die zo ver kan vooruitkijken bij de uitbouw van zijn activiteit. In de overeenkomst kan natuurlijk een langere looptijd vermeld staan, maar dan moet die ondertekend worden bij de notaris. De looptijd kan echter nooit korter zijn.

 

  •  De verhuurder kan de huur dus niet opzeggen voor de afloop van deze termijn. Er zijn echter uitzonderingen, indien die uitdrukkelijk zijn opgenomen in de overeenkomst. In de overeenkomst kan ook een mogelijkheid opgenomen zijn om de huur na afloop van elke driejarige periode op te zeggen. De verhuurder kan de huur bovendien enkel opzeggen om het gebouw zelf te gebruiken en hier een handelszaak uit te baten. Deze handelszaak kan uitgebaat worden door de eigenaar zelf of door zijn/haar echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen, (groot)ouders of die van zijn/haar echtgeno(o)t(e).

 

  • De huurder heeft recht op 3 huurverlengingen. Na de eerste termijn van 9 jaar heeft de huurder dus nog recht op 3 huurverlengingen met 9 jaar. Dit betekent dat de huurder, na afloop van het negende jaar, nog maximaal 27 jaar in het gebouw mag blijven.

 

 

Deze verschillen hebben ingrijpende gevolgen voor de twee partijen van de overeenkomst. De huurder moet zich bewust zijn van zijn rechten, maar ook van zijn verplichtingen wanneer hij de overeenkomst ondertekent, of dit nu een overeenkomst voor beroeps- of handelsactiviteiten is. Dit geldt ook voor de eigenaar.

Door een beroep te doen op de experts van Trevi Corporate kunt u geschillen tussen de partijen vermijden.

Deel dit artikel

Nieuwste artikelen