ID_CONTENT 69

10/10/2019 - Nieuws

Wat is de invloed van e-commerce op de industriële markt?

1- Reconversie:

In het begin van de jaren nul reikte het Brussels Gewest veel vergunningen uit voor de reconversie van industriële sites in woningen, lofts, enz. Maar een tiental jaren geleden begon het Gewest enigszins terug te krabbelen omdat het inzag dat er op die manier een kostbare diversiteit verloren ging op het niveau van de kleine ondernemingen, de ambachten, de kunstenaarsateliers ... Vandaag wordt dus getracht om deze tertiaire sector in de stad te houden, om de stedelijke gemengdheid opnieuw te ontwikkelen en de industriële sites dus eerder te renoveren in plaats van te slopen, vooral nu de vraag begint toe te nemen dankzij e-commerce.


2- E-commerce, de nieuwe vastgoedspeler:

Zoals altijd bij de wet van vraag en aanbod, doet schaarste de prijs toenemen! De reden van dit steeds nijpendere gebrek aan opslagplaatsen kennen we, maar waarom stijgt de vraag, met name dankzij nieuwe technologieën, nieuwe vakgebieden en e-commerce?


Grote groepen zoals Amazon, Alibaba, Bol.com die in België leveren beschikken over enorme logistieke opslagplaatsen in de rand. Amazon alleen al heeft dit jaar in Europa 15 nieuwe opslagplaatsen geopend van meer dan 100.000 m²!


Naast deze reuzen hebben ook alle andere merken, Zara bijvoorbeeld, nood aan kleinere opslagplaatsen in de stadscentra, zogenaamde “bufferopslagplaatsen”, om sneller te kunnen inspelen op de vraag van hun klanten. Een betrouwbare levering is een strategisch element van e-commerce. Amazon heeft dat als eerste ingezien en zet onvoorstelbare middelen in om pakjes te kunnen leveren in minder dan vierentwintig uur. Sinds eind 2014 biedt Amazon voor een beperkt aantal producten een leveringsdienst van één uur aan in de grote steden. En in de toekomst zullen bestellingen nog sneller verwerkt kunnen worden dankzij robots ...


Conclusie :


Dit is slechts één van vele voorbeelden die perfect aantonen hoe e-commerce ook in de sector van bedrijfsvastgoed een revolutie kan teweegbrengen dankzij de steeds grotere vraag. Ook andere activiteitensectoren maken natuurlijk massaal gebruik van opslagplaatsen en industriële goederen in ruime zin, zoals de groothandel, de grote merken, de automobielsector. Deze vastgoedcategorie zit dus in de lift en gaat nog een mooie toekomst tegemoet!

Deel dit artikel

Nieuwste artikelen