ID_CONTENT 69

19/12/2016 - Nieuws

Artikel van Private Mag, december 2016

Locatie bepalend voor rendement

Wie in residentieel vastgoed investeert, doet dit in de eerste plaats volgens zijn eigen profiel. Verder is het verhoopte rendement gekoppeld aan het risico dat men bereid is te nemen.

Documenten