ID_CONTENT 69

24/03/2017 - Nieuws

REGISTRATIE SYNDICUS BIJ FOD ECONOMIE

TREVI INFORMEERT ZIJN KLANTEN

Deze maatregelen zijn van toepassing voor elke VME vanaf 1ste april 2017. De wetgever heeft een deadline voorzien van één jaar voor de registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.


TREVI beheert uw gebouw? Jullie kunnen gerust bijven, Trevi SYNDICUS onderneemt alle stapen voor uw gebouw.